Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Zdravotnictví / Zdravotnická zařízení

Nemocnice Říčany, a.s.

Nemocnice Říčany a.s. poskytuje dlouhodobě své zdravotnické služby pro oblast Prahy- východ včetně přilehlých oblastí tohoto regionu a městskou část Prahy 10, a to v základních léčebných oborech Interny a Chirurgie, jak v lůžkové tak ambulantní složce.

Lůžková kapacita nemocnice je 104 lůžek z toho 8 lůžek pro poskytování intenzivní péče (JIP), 25 lůžek k následné péči (doléčovací lůžka), zbytek slouží pacientům s akutním onemocněním.

Ambulantní péči poskytují kvalifikovaní pracovníci v oborech interny, chirurgie,

gastroenterologie, revmatologie, neurologie, cévních poruch, poruch metabolismu tuků

(prevence aterosklerozy), rehabilitace, léčby bolestivých stavů.

K diagnostickému komplementu patří Oddělení radiodiagnostiky (RTG) včetně sonografie a Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH). Oba komplementy jsou vybaveny novým technickým zázemím, které využívá kvalitní přístrojové vybavení.

Součástí nemocnice je zařízení transfusní služby (ZTS), které provádí pravidelné odběry bezpříspěvkových dárců krve. V evidenci je kolem jednoho tisíce pravidelných dárců. Toto zařízení již získalo certifikát k činnosti platný v EU. Jsme vybaveni moderní, bezpečnou odběrovou technikou.

Také tým chirurgů využívá moderní způsoby operativy, tzv. laparoskopickou operační techniku, která je šetrná k pacientovi.

Chirurgická ambulance poskytuje NON STOP provoz.

Prioritami interního oddělení je co nejrychlejší a nejkvalifikovanější odhalení akutního poškození srdečního svalu a schopnost zabezpečit rychlou a kvalitní léčbu.Také ostatní péče o pacienty se zaměřuje na kvalitu.

Rovněž toto oddělení zabezpečuje NON STOP provoz.

Nemocnice otevírá možnosti spolupráce a konzultace s odborníky. Využívá vlastního revmatologa a neurologa, rozšiřuje rehabilitaci ambulantních i lůžkových pacientů .

Součástí zařízení je i prádelna, která splňuje podmínky pro poskytování služeb pro zdravotnická zařízení.

Za přispění našich sponzorů a podpory zřizovatele - města Říčany se snažíme budovat lepší prostředí pro pacienty, na chirurgickém oddělení jsme uvedli do provozu nové nadstandartní pokoje, zlepšili prostředí některých ambulancí, pokojů a čekáren. Zbývá mnoho práce, ale budeme v tomto trendu pokračovat.

Rovněž naše nemocnice se potýká s různými problémy, které sebou přináší náš zdravotnický systém, ale je v našem zájmu poskytovat takové služby, aby nebyl pacient do těchto problémů vtahován a nepociťoval je.

Adresa a kontakty

Adresa:Smiřických 315, Říčany, 25101
Telefon:323627583
E-mail:radek@cabrnoch.cz
Fax:323632096
WWW:http://www.nemocnice-ricany.cz

Další informace

Zřizovatel:právnická osoba
Ředitel:MUDr. Radek Cabrnoch - ředitel

Přejít na navigaci: