Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Zdravotnictví / Zdravotnická zařízení

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice SČKStruktura nemocnice:

lůžková část – interna JIP, interna standardní péče, neurologie, dětské JIP, dětské novorozenci, dětské standardní péče, ARO, chirurgie JIP, chirurgie standardní péče, ortopedie, gynekologie, ORL, lůžka ošetřovatelské péče

ambulance – interní, diabetologická, gastroenterologická, kardiologická, neurologická (dospělí+děti), dětská, dětská nefrologická, dětská gastroenterologická + diabetologická, ARO, ARO anesteziologická, ARO léčba bolesti, chirurgická, proktologická, endoskopická, cévní poradna, mamologická poradna, ortopedická, gynekologická, sonografie(ultrazvuk), dětská gynekologická, ORL, audiologie ORL, alergologická, ordinace pro léčbu toxikomanií, závodní lékař, poradna pro štítnou žlázu, hematologická, pedopsychiatrie, onkologická, oční, urologická

komplementy – biochemie, RTG + CT + SONO, rehabilitace, transfúzní služba, patologie, nukleární medicína, hemodialyzační léčba

konziliární vyšetření – psychiatrické, kožní, revmatologickéPoloha, historie, zajímavosti, ...

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov leží v blízkosti historických a legendárních památek, jako je např. hora Blaník, Sázavský klášter, zámky Jemniště, Český Šternberk a Konopiště. S posledně jmenovaným objektem se váže i její název.

Benešovská nemocnice dostala nynější jméno do vínku už při svých začátcích. Při příležitosti zásnub korunního prince Rudolfa z rodu Habsburků s belgickou princeznou Stefanií vydaly císařské Výsosti souhlas, že nemo­cnice může nést jejich jméno. Tento souhlas však zůstal až do roku 1996 pouze na papíře a do života a podvědomí obyvatel vešel až v současné době. V dobách minulého století se používaly názvy spíše obecné – Okresní nemocnice, Všeobecná veřejná nemocnice, Okresní ústav národního zdraví apod.

 

Nemocnice Benešov je pavilónového typu, blízké odbornosti jsou soustředěny vždy v jednom pavilonu – interní, chirurgický, společné vyšetřovací složky. Je soběstačným životaschopným subjektem, neboť disponuje plným technickým zázemím – kotelna, spalovna, stravovací zařízení jsou v areálu.

Za první republiky tu mezi prvními zdravotnickými zařízeními vzniklo jako novinka plicní sanatorium, které se po ústupu tuberkulózy přeměnilo na gynekologický pavilon. Největším stavebním rozvojem prošla nemocnice v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Se stavebním rozvojem rostlo i přístrojové vybavení a rychle se rozvíjelo výpočetní středisko

Nejenom zub času poznamenal budovy postavené v roce 1898, 1904, 1937, ale i vývoj jde dál a tak v současné době přivítá pacienty: opravená historická první budova staré interny, gynekologický pavilon, zrekonstruovaný v letech 1998 – 2001, chirurgický pavilon, zrekonstruovaný v letech 2000 – 2003. Ve zdech nemocnice je k dispozici pacientům moderní lékařská technika: gamakamera, počítačový tomograf, rentgenové přístroje, monitorovací technika na JIP a ARO

Pacienti, kteří budou potřebovat naši pomoc, přijdou do moderního prostředí, dobře přístrojově vybaveného, kde se jim bude věnovat odborně školený personál. Tyto tři faktory budou zárukou jejich uzdravení.


Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

Na základě zákona číslo 290/2002 Sb. se Nemocnice Benešov, státní příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Středočeského kraje k 1. 1. 2003. A v roce 2005 byla Středočeským krajem transformována na obchodní společnost akciovou společnost.

V současné době Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice SČK poskytuje péči pacientům od Sázavy po Blaník, až k České Sibiři na Voticku, v určitých druzích péče pravobřežní části řeky Vltavy a v oblasti mezi Benešovem a Říčany u Prahy. Přirozená i faktická spádovost nemocnice je necelých 100 000 obyvatel. Specifikou však je pokrytí rekreační oblasti Posázaví a část Vltavy, kdy v letním období vzroste počet obyvatel regionu o několik desítek tisíc a dále nejdelší úsek dálnice D1 mezi Prahou a Brnem, eventuelně nová dálnice D3 mezi Prahou a Českými Budějovicemi.

 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie je pavilónového typu, kde operační obory, interní obory a komplement jsou soustředěny vždy do jednoho pavilónu. V dalších pavilónech je vždy zvlášť dislokovaná transfúzní stanice a oddělení patologie. V organizační struktuře je také pracoviště nemocnice Vlašim. Lůžková kapacita Nemocnice Rudolfa a Stefanie je přes 400 lůžek.

V roce 1998 byly v regionu realizovány závěry výběrových řízení na poskytování lůžkové péče dle zákona č. 48/1997 Sb.

Hlavní činností je poskytovat léčebně preventivní péči ve smyslu zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Součástí poskytování léčebné preventivní péče je zajištění technicko-hospodářsko-obchodních služeb s ní souvisejících. Péče je poskytována jednak v lůžkových oborech: vnitřní lékařství, neurologie, dětské, včetně neonatologie, gynekologicko-porodnické, chirurgie, včetně urologie, ORL, ARO, ortopedie, následná péče, včetně jejich odborných a příjmových ambulancí, ale i ve službách komplementu: radiodiagnostické oddělení, oddělení klinické biochemie, hematologie, transfúzní oddělení, patologicko-anatomické, rehabilitační oddělení, centrální sterilizace, nukleární medicína, lékárna a výdejna zdravotnických potřeb a v další ambulantní zdravotní péči v základních a specializovaných oborech.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov má vytvořené dostatečné technické zázemí, které pokrývá celý komplex služeb ve vlastní režii mimo prádelnu, která je v současné době v pronájmu. Nemocnice provozuje kompletní stravovací provoz, úklidové středisko, tepelné hospodářství, spalovnu nebezpečných odpadů, středisko dopravy a údržby, která zároveň realizuje vyčleněné stavební akce v nemocnici. Vlastním provozováním uvedených středisek a prodejem služeb v rámci vedlejší činnosti jsou prováděné služby pro nemocnici velmi ekonomické.

 

Adresa a kontakty

Adresa:Máchova 400, Benešov, 25646
Telefon:317756357
E-mail:petr.hostek@hospital-bn.cz
Fax:317727821
WWW:http://www.hospital-bn.cz

Další informace

Zřizovatel:právnická osoba - zakladatel - Středočeský kraj
Ředitel:Ing. Petr Hostek, MBA - ředitel

Přejít na navigaci: