Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Zdravotnictví / Zdravotnická zařízení

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice SČK

Klaudiánova nemocnice

Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi je v současnosti jednou ze čtyř oblastních nemocnic středočeského kraje (spolu s ní ještě nemocnice v Kolíně, Kladně a Příbrami).

Klaudiánova nemocnice poskytuje služby klientům ze spádové oblasti, která výrazně přesahuje hranice regionu bývalého mladoboleslavského okresu. Má k tomu dostatečnou lůžkovou kapacitu, přístrojovou vybavenost a především kvalitu lékařského personálu, na kterou navazuje úzká spolupráce s odbornými pracovišti pražských klinik.

Přímo v mladoboleslavském areálu jsou všechna základní nemocniční oddělení – interna, URL, porodnice, gynekologie, chirurgie, ortopedie, traumatologie, urologie, neurologie, onkologie, oční, plicní ARO a je zde také transfúzní stanice, patologie, ústavní lékárna nukleární medicína, RTG, rehabilitace, mikrobiologie a biochemie, nechybí nezbytné technické zázemí a sociální zázemí. Dětské oddělení bylo dosud v samostatné budově, ale v průběhu tohoto roku se přestěhuje do nemocničního areálu. V nedalekých Kosmonosech jsou dosud umístěná infekční a kožní oddělení. Celková kapacita Klaudiánovy nemocnice je přes 700 lůžek pro pacienty včetně lůžek následné péče, o které se stará 190 lékařů a přes 900 ostatního zdravotního a pomocného personálu.

Příkladem špičkového oddělení srovnatelného s pražskými klinikami je ortopedie, kterou v mladoboleslavské Klaudiánově nemocnici vede od loňského roku primář Pavel Šedivý. Po personální redukci současný tým devíti lékařů, osmnácti zdravotních sester (z nichž sedm je na jednotce intenzivní péče), jednou sanitářkou a jedním zřízencem dokázal zvýšit počet operací i množství ošetřených pacientů. Na operaci s totální náhradou kyčelního nebo kolenního kloubu čekají v Mladé Boleslavi pacienti nejvýše šest týdnů.

„Běžně operujeme kyčle a kolena, velice dobře zvládáme artroskopickou operativu kloubů kolen a ramen,“ tvrdí primář Šedivý. V duchu moderních trendů i v Mladé Boleslavi přibývá artroskopických operací, které mnohonásobně urychlují dobu rekonvalescence. V případě potřeby mladoboleslavská ortopedie úzce spolupracuje s I. ortopedickou klinikou pražské motolské nemocnice. „Tamní špičkoví specialisté do Mladé Boleslavi zajíždějí, v případě potřeby mimořádných speciálních vyšetření si ojedinělé případy přebírají,“ dodal Šedivý.

Letošní novinkou ve škále nabízených služeb mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice je gastroenterologické oddělení. Zavedením tohoto specializovaného pracoviště na nemoci zažívacího traktu vyšlo vedení nemocnice vstříc potřebě doby, neboť zažívací potíže a následná dlouhodobá onemocnění trápí čím dál větší část současné populace. Gastroenterologické oddělení je vybavené nejmodernějším zařízením na vyšetřování jícnu, žaludku i střeva. Lékař pomocí sondy přesně určí příčinu pacientových potíží a případně objeví zárodek nádorového onemocnění. „Jeho včasným zjištěním dokážeme výrazně snížit úmrtnost na rakovinu,“ zdůrazňuje primář gastroenterologického oddělení Jan Martínek, který do Mladé Boleslavi přišel se zkušenostmi z pražského zdravotnického zařízení IKEM a po absolvování odborné zahraniční stáže ve Švýcarsku. Odborníci Martínkova týmu v Mladé Boleslavi poskytují pacientům erudované služby, za kterými museli ještě před půlrokem dojíždět do Prahy. Primářovou ctižádostí je vybudovat v mladoboleslavské Klaudiánově nemocnici gastroenterologické oddělení, jehož prestiž snese srovnání s pražskými klinikami.

Sdružení zdravotnických zařízení v Mladé Boleslavi do konce roku 2002 spravoval mladoboleslavský okresní úřad, po jeho zrušení spadá do kompetence středočeského krajského úřadu. Změna správce přinesla výměnu řídícího managementu a odstartovala restrukturalizaci a ekonomickou optimalizaci provozu, který do té doby vykazoval obrovskou ztrátu. V polovině roku 2003 činila téměř sto šedesát milionů korun a nové vedení nemocnice se s tímto finančním deficitem úspěšně vypořádalo za pouhý rok vládnutí. Mladoboleslavská nemocnice také patří mezi několik málo středočeských nemocnic, která není ve ztrátě a hospodaří se ziskem.

První okresní nemocnice v Mladé Boleslavi zahájila provoz v říjnu 1896 a měla chirurgický a infekční pavilon, o čtyři roky později k nim přibyl pavilon pro choroby vnitřní. Většinu své existence se mladoboleslavská nemocnice potýkala s nedostatečnou lůžkovou kapacitou. Tento problém měla změnit velkorysá přestavba, která oficiálně začala v roce 1984 a průběžně pokračuje vlastně až do dnešní doby. Jméno po místním středověkém lékaři Mikoláši Klaudiánovi převzala nemocnice 19. února 1993. Klaudiánova nemocnice je součástí Sdružení zdravotních zařízení v Mladé Boleslavi. Do sdružení spolu s areálem Klaudiánovy nemocnice patří také mladoboleslavské zdravotní středisko Modrá hvězda, nemocniční objekt v Kosmonosech a Léčebna dlouhodobě nemocných v Mnichově Hradišti.

Dne 19.9.2005 Zastupitelstvo SČK rozhodlo o vložení zdravotnického zařízení Nemocnice s poliklinikou Mělník, jako podniku do Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice SČK.

- Interní oddělení

- ORL

- Porodnicko gynekologické oddělení

- Dětské oddělení

- Chirurgicko traumatologické oddělení

- Anesteziologicko resuscitační oddělení

- Ortopedické oddělení

- Urologie

- Neurologie

- Oční oddělení

- Stomatologie

- Onkologie

- Domácí péče

- Oddělení klinické biochemie

- RTG oddělení

- Rehabilitace

- Hematologicko transfúzní oddělení

Nemocnice Kosmonosy

Adresa: Bradlecká ul. 355, Kosmonosy

Tel. Spojení: 326 326 433

- Kožní oddělení

- Infekční oddělení

- Oddělení TRN

- Léčebna dlouhodobě nemocných

- Sociální hospitalizace

Léčebna dlouhodobě nemocných Mnichovo Hradiště

Adresa: Turnovská 500, Mnichovo Hradiště

Tel. spojení: 326 771 606

ROZSAH POSKYTOVANÉ ODBORNÉ PÉČE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ MLADÁ BOLESLAV

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Interna - lůžková část

Interna - dialýza

Interna JIMP

Interna JIP

Interna JIMeP

INTERNÍ ODBORNÉ AMBULANCE

Interna - příjmová ambulance

Interna - endoskopické pracoviště - koloskopie, gastroskopie, rektoskopie

Interna - amb. s kardiologickým zaměřením, echokardiograf

Interna - sonografie

Interna - endokrinologie

Interna - amb. pro léčbu osteoporózy

Interna - revmatologická ambulance

Interna - diabetologická poradna - poliklinika Modrá Hvězda

Interna - metabolická poradna

Interna - dialyzační ambulance

Interna - ergometrie

Interna - gastroenterologie

Interna - nefrologie

Interna - obezitologie

Interna - cévní a kostní poradna

Interni ambulance, poliklinika Modrá Hvězda

Interni abmulance - LDN Mnichovo Hradiště

Interni amb. - Benátky nad Jiz.

ORL

ORL - lůžková část

ORL - ODBORNÉ AMBULANCE

ORL - Audiologicka poradna

ORL - vestibuologie, thyreologie, ronchoskopie, kofochirurgie, rhinoskopie

ORL - všeobecná ORL ambulance

ORL - všeobecná ORL amb., poliklinika Modrá Hvězda

ORL - Benátky nad Jizerou

PORODNICKO GYNEKOLOGICKÉ OODĚLENÍ

PGO gynekologie

PGO porodnice

PGO - ODBORNÉ AMBULANCE

PGO gynekologicko-porodnická amb.

PGO ultrazvuk

PGO - densitometrie, urogynekologie, dětská gynekologie, konziliární poradna,

pooperační poradna, poradna pro onemocnění děložního čípku, poradna rizik. těhotenství

Gynekologická amb. - Jaselská ul.

Gynekologická amb. Bakov nad Jizerou

Gynekologická amb. Katusice

Gynekologická amb. Bělá pod Bezdězem

Gynekologická amb. Dobrovice

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Dětské odd. - lůžková část

Dětské odd. - JIP

Dětské odd. - neonatální intermedialní péče

Dětské odd.- intenzivní neonatální péče

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - ODBORNÉ AMBULANCE

Dětské odd. - alergologie

Dětské odd. - logopedická poradna

Dětské odd. - endokrinologie

Dětské odd. - diabetologie

Dětské odd. - gastroenterologie a hepatologie

Dětské odd. - revmatologie

Dětské odd. - ambulance

Dětské odd. - LSPP

Dětské diagnostické pracoviště ultrazvuku

Dětské středisko, sociální obvod, poliklinika Modrá Hvězda

Dětské středisko, Mnichovo Hradiště

CHIRURGICKO TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Chirurgie septika

Chirurgie asepse

Chirurgie traumatologie

Chirurgie dětská stanice

Chirurgie multi JIP

CHIRURGICKO TRAUMATOLOGICKÉ ODD. - ODBORNÉ AMBULANCE

Chirurgie - dětská odborná poradna, gastro-enterologická amb., hrudní amb., cévní amb.,

onkologiká amb., proktologická amb., prsní amb.

Chirurgie úrazová ambulance

Chirurgie - amb. plastické.chirurgie

Chirurgická ambulance

Chirurgická ambulance Benátky nad Jizerou

ANESTEZIOLOGICKO RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ

ARO - lůžková část

ARO - urgentní příjem

ARO - ODBORNÉ PORADNY

ARO - anesteziologická ambulance

ARO - ambulance léčby bolesti

OTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ

Ortopedie - lůžková část

Ortopedie JIP

ORTOPEDIE - ODBORNÉ AMBULANCE

Ortopedická ambulance

Ortopedická ambulance Benátky nad Jizerou

UROLOGIE

Urologie - lůžková část

UROLOGIE - ODBORNÉ AMBULANCE

Urologie - litotryptor

Urologie - cystoskopie

Urologická ambulance

Urologická ambulance Benátky nad Jizerou

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ

Infekční odd. - lůžková část

Infekční odd. - hepatalní poradna

KOŽNÍ ODDĚLENÍ

Kožní oddělení - lůžková část

KOŽNÍ ODDĚLENÍ - ODBORNÉ AMBULANCE

Kožní ambulance - poliklinika Modrá Hvězda

Kožní ambulance - Benátky nad Jizerou

Kožní ambulance - Mnichovo Hradiště

Kožní ambulance - poliklinika Škoda

NEUROLOGIE

Neurologie - lůžková část

NEUROLOGIE - ODBORNÉ AMBULANCE

Neurologická ambulance

Neurologie - Doppler, EEG, EMG, protizáchvatová poradna

OČNÍ ODDĚLENÍ

Oční odd. - lůžková část

OČNÍ ODDĚLENÍ - ODBORNÉ AMBULANCE

Oční ambulance - nemocnice

Dětská oční ambulance, glaukomová poradna, laserové pracoviště

Oční ambulance - poliklinika Modrá Hvězda

Oční ambulance - Benátky nad Jizerou

ODDĚLENÍ TRN

TRN - lůžková část

TRN - ODBORNÉ AMBULANCE

TRN ambulance - kalmetizace

TRN ambulance

TRN - endoskopie, spirometrie, bronchoskopie

TRN ambulance - Mnichovo Hradiště

STOMATOLOGIE

Stomatologická ambulance

Stomatologie LSPP

ONKOLOGIE

Onkologická ambulance

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH

Geriatrická ambulance

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

Praktický lékař - prevence a sociální obvod

DOMÁCÍ PÉČE

Domací péče

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř - Mnichovo Hradiště

Biochemická laboratoř - Benátky nad Jizerou

RTG ODDĚLENÍ - ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ

RTG - počítačový tomograf

RTG - mamografie

RTG sonografie

RTG mamografický screening

RTG nemocnice Kosmonosy

RTG Mnichovo Hradiště

RTG Mnichovo Hradiště - LDN

RTG Benátky nad Jizerou

REHABILITACE

magnetoterapie, elektroléčba, amb. Individuální LTV

ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

gamakamera

thaliová scintigrafie

MIKROBIOLOGIE

mikrobiologická laboratoř

HEMATOLOGICKO TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Lymfomová poradna

Transfuzní stanice

Hematologická ambulance

Hematologie

CYTOLOGICKÁ LABORATOŘ, HISTOLOGICKÁ LABORATOŘ

Adresa a kontakty

Adresa:Václava Klementa 147, Mladá Boleslav, 29301
Telefon:326742111
E-mail:sekretariat@onmb.cz
Fax:326322803
WWW:http://www.klaudianovanemocnice.cz

Další informace

Zřizovatel:právnická osoba - zakladatel - Středočeský kraj
Ředitel:MUDr. Luděk Kramář, MBA - pověřený ředitel

Přejít na navigaci: