Zpět na seznam

Schválení žádostí o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2012

21.3.2012

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usneseními č. 64-21/2012/ZK a 65-21/2012/ZK ze dne 19. března 2012 poskytnutí dotací ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.Schválené žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2012 

Číslo žádosti

Název žadatele

Okres

Název projektu

Schválená dotace (Kč)

FŽP/VOD/010350/2012 Křinec (00239364) Nymburk Vodovod Bošín 3 103 143
FŽP/VOD/010846/2012 Onomyšl (00236306) Kutná Hora Vodárenský domek:oprava (výměna) zařízení k úpravě pitné vody a zateplení  450 000
FŽP/VOD/010960/2012 Zbýšov (00236659) Kutná Hora Vodovod Opatovice - napojení místní části Opatovice - I. etapa 2 965 000
FŽP/VOD/011193/2012 Malé Kyšice (00640557) Kladno Malé Kyšice - splašková kanalizace + ČS1 a ČS2 1 570 000
FŽP/VOD/011319/2012 Dolní Krupá (00237698) Mladá Boleslav Vodovod v dolní části obce Dolní Krupá  3 000 000
FŽP/VOD/011412/2012 Loket (00232165) Benešov Vodovod Loket-Kačerov 3 933 000
FŽP/VOD/011431/2012 Cerhenice (00235300) Kolín Výstavba vodovodu Cerhenice 4 000 000
FŽP/VOD/011445/2012 Petrovice I. (00236349) Kutná Hora Petrovice I.-odkanalizování a čištění odpadních vod, část ČOV - SO-02.6 635 463
FŽP/VOD/011465/2012 Hvožďany (00242292) Příbram  Hvožďany - intenzifikace ČOV a čerpací stanice 1 972 571
FŽP/VOD/011604/2012 Řevnice (00241636) Praha - západ Řevnice - dostavba kanalizace  3 600 000
FŽP/VOD/011812/2012 Liběchov (00237019) Mělník Odkanalizování bytovek Nad Sklepem v Liběchově - statkové bytovky 2 775 000
FŽP/VOD/012152/2012 Jíkev (00239216) Nymburk Jíkev - kanalizace a ČOV 2 400 000
FŽP/VOD/012178/2012 Kněževes (00243868) Rakovník Kněževes - splašková kanalizace I. etapa 3 680 000
FŽP/VOD/012199/2012 Solenice (00243311) Příbram Vodovod Solenice-Připojení prameniště a intenzifikace ÚV - I. etapa 3 412 353
FŽP/VOD/012433/2012 Rožmitál pod Třemšínem (00243221) Příbram Intenzifikace přívodů vody pro město Rožmitál pod Třemšínem od vodojemu Zalány a intenzifikace upravování vody pro město Rožmitál pod Třemšínem ze zdrojů Rožmitál a Kasárna 4 000 000
FŽP/VOD/012626/2012 Hlubyně (00662836) Příbram Úpravna vody v obci Hlubyně 900 000
FŽP/VOD/013205/2012 Břežany (00639788) Rakovník Výstavba vodovodu v Břežanech u Rakovníka 1 427 000
FŽP/VOD/013635/2012 Jestřabí Lhota (00235415) Kolín Rozšíření vodovodních řadů v Jestřabí Lhotě 596 299
FŽP/VOD/013859/2012 Velký Borek (00237264) Mělník Mělnická Vrutice-prodloužení vodovodu a kanalizace U Kociánky 1 726 000
FŽP/VOD/013977/2012 Sedlec (00640239) Praha - východ Rekonstrukce dešťové kanalizace v obci Sedlec 800 000
FŽP/VOD/014200/2012 Dřísy (00236811) Praha - východ III. etapa výstavby tlakové kaqnalizace v obci Dřísy 3 789 441
FŽP/VOD/014308/2012 Žitovlice (00240001) Nymburk Prodloužení obecního vodovodního řadu Žitovlice 210 000
FŽP/VOD/014981/2012 Komárov (00233382) Beroun Jednotná kanalizace v lokalotě Komárov - ke Ptákovu 3 799 000
FŽP/ZŽP/010333/2012 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 06/05 Sázava (65248490) Benešov Hnízdní ostrov na Votočnici 149 500
FŽP/ZŽP/010376/2012 Příbram (00243132) Příbram Úklid černých skládek na území města Příbrami 250 000
FŽP/ZŽP/010519/2012 Naše Lány, občanské sdružení (27016455) Kladno Jdeme na to od lesa 19 510
FŽP/ZŽP/010539/2012 Renata Polidarová Benešov Začínající včelař 10 000
FŽP/ZŽP/010553/2012 Zemědělské družstvo Sever Loukovec (00105597) Mladá Boleslav Zelená farma Chocnějovice 1 420 000
FŽP/ZŽP/010651/2012 Ladislav Dufek Benešov Zakoupení nových úlů 10 000
FŽP/ZŽP/010657/2012 Mgr Jan Fiala Beroun Příspěvek pro začínajího včlaře na nástavkové úly 10 000
FŽP/ZŽP/010729/2012 Středokluky (00241695) Praha - západ Parčík v Chaloupkách 700 000
FŽP/ZŽP/010798/2012 Suchomasty (00233838) Beroun I.etapa revitalizace a obnovy školní zahrady MZŠ a MŠ Suchomasty 405 175
FŽP/ZŽP/010823/2012 Václav Semián Mělník Obnovení výsadby izolační zeleně 65 000
FŽP/ZŽP/010824/2012 Martin Spurný Mělník Obnovení výsadby izolační zeleně 50 000
FŽP/ZŽP/010827/2012 Mečeříž (00509043) Mladá Boleslav Odbahnění a revitalizace vodní plochy p.č. 77 v k.ú. Mečeříž  140 000
FŽP/ZŽP/010857/2012 Pavel Sládek Benešov Pořízení medometu 10 000
FŽP/ZŽP/010978/2012 Čerčany (00231584) Benešov Černá skládka v obci Čerčany 49 875
FŽP/ZŽP/011146/2012 Miloš Jelínek Benešov Začínající včelař 10 000
FŽP/ZŽP/011156/2012 Milan Louda Kutná Hora Začínající včelař 10 000
FŽP/ZŽP/011161/2012 Stochov (00234923) Kladno Revitalizace návsi Stochov - Čelechovice - I.etapa 2 000 000
FŽP/ZŽP/011189/2012 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,Dubno (00659771) Příbram Zelená škola 170 155
FŽP/ZŽP/011317/2012 Ing. Josef Dlouhý Příbram Začínající včelař 10 000
FŽP/ZŽP/011322/2012 Radětice (00662950) Příbram Výsadba a další lesnické práce v obecních lesích Paseka a Stráž v k. ú. obce Radětice 91 000
FŽP/ZŽP/011339/2012 PaedDr Pavel Schneider Beroun Pavel Schneider - začínající včelař 10 000
FŽP/ZŽP/011344/2012 ZO ČSOP RÚ Kladruby (68997051) Benešov Zabezpečení tahových cest obojživelníků 80 000
FŽP/ZŽP/011514/2012 Mgr. Linda Vančatová Mělník Příspěvek na vybavení pro začínajícího včelaře 10 000
FŽP/ZŽP/011536/2012 Úvaly (00240931) Praha - východ Parková zahrada- Úvaly 3 640 000
FŽP/ZŽP/011540/2012 Ovčáry (00235628) Kolín Čisté lesy v okolí obce 55 000
FŽP/ZŽP/011566/2012 Košík (00239291) Nymburk Odbahnění rybníku 506 000
FŽP/ZŽP/011634/2012 Hostivice (00241237) Praha - západ Založení izolační zeleně na poz.č. 1155/1 kú. Hostivice Jih 1 539 950
FŽP/ZŽP/011708/2012 Rpety (00233765) Beroun Regenerace zeleně vybraných lokalit obce Rpety 500 000
FŽP/ZŽP/011844/2012 SZŠ a VOŠ zdravotnická Příbram (00066702) Příbram Třídění odpadů ve SZŠ a VOŠ zdravotnické Příbram 47 419
FŽP/ZŽP/011998/2012 Plchov (00640573) Kladno Částečná revitalizace obecního parku. 150 000
FŽP/ZŽP/012007/2012 Ing. Jaroslav Müller Benešov Zajištění technicko organizačního vybavení včelařského kroužku a výsadba arboreta hmyzosnubných rostlin 45 000
FŽP/ZŽP/012012/2012 Bohumil Heřmánek Benešov zahájení včelaření fyzické osoby 10 000
FŽP/ZŽP/012052/2012 Zaječov (00234044) Beroun Revitalizace parků v Zaječově 239 664
FŽP/ZŽP/012096/2012 Nymburk (00239500) Nymburk Separační dvůr - úprava plochy 500 000
FŽP/ZŽP/012145/2012 I. Základní škola Zruč nad Sázavou (48677141) Kutná Hora Učíme se pod modrou oblohou  47 500
FŽP/ZŽP/012188/2012 Alice Novotná Mělník Podpora začínajícího včelaře 10 000
FŽP/ZŽP/012222/2012 Zdice (00234061) Beroun Obnova lesoparku Knihov ve Zdicích - II. etapa  5 000 000
FŽP/ZŽP/012227/2012 Mšeno (00237078) Mělník Zalesnění části pozemku černé skládky  38 937
FŽP/ZŽP/012315/2012 Kladno (00234516) Kladno Likvidace černých skládek v k.ú. Kladno v lokalitě Koněv 250 000
FŽP/ZŽP/012374/2012 Petr  Hobza  Benešov Nová včelstva v Lísku 10 000
FŽP/ZŽP/012418/2012 Antonín Janata Benešov Nova včelstva v jemnišťském podzámčí 10 000
FŽP/ZŽP/012445/2012 Kamenice (00240273) Praha - východ Památná lipová alej, Všedobrovice 100 000
FŽP/ZŽP/012464/2012 ZO ČSV Předměřice nad Jizerou (00000001) Mladá Boleslav Zakoupení aerosolového vyvíječe s kompresorem 10 000
FŽP/ZŽP/012505/2012 Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Školská 105, Středokluky (60457911) Praha - západ Venkovní výuková učebna v zahradě ISŠ Středokluky 50 000
FŽP/ZŽP/012518/2012 Jitka Honzů Mladá Boleslav Zkvalitnění životního prostředí 10 000
FŽP/ZŽP/012539/2012 Obec Ořech (00241512) Praha - západ Výsadba izolační zeleně v obci a obnova zeleně podél cest 766 885
FŽP/ZŽP/012565/2012 Mgr. Jitka Hřebecká Benešov Začínající včelařka 10 000
FŽP/ZŽP/012622/2012 Zdětín (00508926) Mladá Boleslav Revitalizace obecního parku ve Zdětíně 843 723
FŽP/ZŽP/012694/2012 Okresní sdružení ČSOP Benešov (65262450) Benešov Středočeské kolo ekologické olympiády 2012  50 000
FŽP/ZŽP/012808/2012 Ekologické centrum Orlov, o.p.s. (24751073) Příbram Vzdělávací program, Ekologické centrum orlov o.p.s., Projekt Čolek 2012 50 000
FŽP/ZŽP/012871/2012 Michal Streubel Praha Začínající včelař v Čestlicích 10 000
FŽP/ZŽP/012898/2012 Drahenice (00662798) Příbram Revitalizace vodního toku od nádrže Haltýř-Drahenice 284 848
FŽP/ZŽP/012899/2012 Ing. Jiří Volf Mladá Boleslav Pořízení úlů pro včely 10 000
FŽP/ZŽP/012984/2012 Tenisový a sportovní club Vitality Březnice, o.s. (27054543) Příbram Revitalizace krajiny v bývalé skládkové lokalitě města Březnice 195 000
FŽP/ZŽP/012998/2012 Michael Gerhard Streubel Praha Začínající včelař v čestlicích 10 000
FŽP/ZŽP/013003/2012 Kostelec nad Labem (00236951) Mělník Úklid černých skládek v Kostelci nad Labem 68 420
FŽP/ZŽP/013018/2012 Libodřice (00235547) Kolín Oprava rybníka Dolejšák - Libodřice 1 000 000
FŽP/ZŽP/013118/2012 Josef Palus Příbram Začínající včelař 10 000
FŽP/ZŽP/013134/2012 Počepice (00243060) Příbram Výsadba zeleně u požární nádrže a bývalé skládky 28 500
FŽP/ZŽP/013163/2012 Jevany (00235423) Praha - východ Revitalizace zeleně v centru návsi 332 500
FŽP/ZŽP/013198/2012 Tomáš Chmelíček Praha - západ Včelaření na nízkonastavkových úlech Langstroth 10 000
FŽP/ZŽP/013227/2012 Krty (00639907) Rakovník Krty v rozkvětu 28 500
FŽP/ZŽP/013309/2012 Vlastějovice (00236594) Kutná Hora Obnova návesního rybníka  400 000
FŽP/ZŽP/013329/2012 Městec Králové (00239437) Nymburk Výsadba bariérové zeleně u nové výstavby Na Bílku v MK 580 000
FŽP/ZŽP/013400/2012 Kralupy nad Vltavou (00236977) Mělník Odstranění černých skládek 211 375
FŽP/ZŽP/013431/2012 Chorušice (00236861) Mělník údržba památných stromů 66 000
FŽP/ZŽP/013488/2012 Roztoky (00241610) Praha - západ Výsadba a obnova veřejné zeleně v intravilánu města Roztoky. 225 000
FŽP/ZŽP/013528/2012 Kostelní Lhota (00239267) Nymburk Lhota třídí! 433 268
FŽP/ZŽP/013547/2012 Plužná (00509019) Mladá Boleslav Obnova a údržba veřejné zeleně obce Plužná 74 670
FŽP/ZŽP/013548/2012 Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 (00663565) Nymburk Třídíme a šetříme ve škole 50 000
FŽP/ZŽP/013557/2012 Spolek rodáků a přátel obce Benátecká Vrutice (22732888) Nymburk Začínáme včelařit 10 000
FŽP/ZŽP/013588/2012 Miroslav Žitný Mladá Boleslav Zkvalitnění životního prostředí 10 000
FŽP/ZŽP/013642/2012 Kotopeky (00509698) Beroun Revitalizace rybníku Bašta 674 500
FŽP/ZŽP/013664/2012 ZO ČSOP Naučné stezky ČR (72396407) Beroun Lípa a alej Žloukovice 40 500
FŽP/ZŽP/013713/2012 Miloslav  Všetečka Příbram Revitalizace rybníka 1 000 000
FŽP/ZŽP/013736/2012 Lošany (00235555) Kolín Revitalizace rybníka v Lošanech 1 000 000
FŽP/ZŽP/013757/2012 Václav Fait Praha 3 Příspěvek na vybavení pro začínajícího včelaře 10 000
FŽP/ZŽP/013758/2012 Město Černošice (00241121) Praha - západ Revitalizace stromů na hřbitově 334 400
FŽP/ZŽP/013770/2012 Ladislav Čálek Praha - západ Začínající včelař - Čálek - ZO Načeradec 10 000
FŽP/ZŽP/013798/2012 Petra Langová Beroun Ekologické, k životnímu prostředí šetrné včelaření 10 000
FŽP/ZŽP/013819/2012 Michaela Damborská Benešov Začínající včelař - Damborská - ZO Načeradec 10 000
FŽP/ZŽP/013831/2012 Koněprusy (00233391) Beroun Jarní a podzimní úklid černých skládek v katastru obcí Koněprusy a Bítov 50 000
FŽP/ZŽP/013850/2012 Tuhaň (00662178) Mělník Ochrana Přírodní památky Písčina u Tuhaně 110 200
FŽP/ZŽP/013888/2012 ZO ČSOP Vlašim (18595677) Benešov Ekologická výchova v Podblanickém ekocentru v roce 2012 50 000
FŽP/ZŽP/013921/2012 Otevřené  Úvaly (27036260) Praha - východ Projekt na podporu ohrožených druhů živočichů a rostlin v přírodním parku Škvorecká obora - Králičina 50 000
FŽP/ZŽP/013986/2012 Kateřina Kryslová Nymburk Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství 10 000
FŽP/ZŽP/013995/2012 Místní organizace Českého rybářského svazu Čistá (47020318) Rakovník Výroba česel na přepady hrází rybníků 148 120
FŽP/ZŽP/014067/2012 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje (27253236) Benešov Zkvalitnění nakládání s odpady Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. 460 577
FŽP/ZŽP/014130/2012 František Bouda ,Bc Praha - východ Začínající včelař 10 000
FŽP/ZŽP/014148/2012 Libor Houfek Praha východ Začínající včelař-Houfek ZO Načeradec Nakup úlů a včelařskych potřeb a vybavení 10 000
FŽP/ZŽP/014187/2012 Jindřich Kroupa Mladá Boleslav pořízení včelařského  vybavení 10 000
FŽP/ZŽP/014224/2012 Marie Šťastná Praha - východ Začínající včelař-Šťastná ZO Načeradec Nakup úlů a včelařskych potřeb a vybavení 10 000
FŽP/ZŽP/014250/2012 Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna,o.p.s (26480441) Kladno Včelařstvím k poznání přírody 50 000
FŽP/ZŽP/014298/2012 Slaný (00234877) Kladno Úklid černé skládky ve Slaném - Kvíci 250 000
FŽP/ZŽP/014318/2012 Renata Valerová Rakovník Podpora včelařství na Rakovnicku 10 000
FŽP/ZŽP/014398/2012 Jiří Smítka Benešov Chov včel jako součást trvale udržitelného životního stylu rodiny 10 000
FŽP/ZŽP/014517/2012 Klub ekologické výchovy-Středočeská krajská skupina (62941844) Nymburk Setkání koordinátorů EVVO ve Středočeském kraji 47 500
FŽP/ZŽP/014547/2012 02/03 ZO ČSOP Benešov (70878803) Benešov Oživení naučných stezek v Konopišťském parku 50 000
FŽP/ZŽP/014571/2012 Václav Smítka Benešov Chov včel jako součást trvale udržitelného stylu rodiny 10 000
FŽP/ZŽP/014614/2012 Vráž (00233994) Beroun Likvidace černé skládky na pozemku parc.č. 2130/1 55 776
FŽP/ZŽP/014659/2012 luboš Fait Praha Zakoupení pozorovacího úlku a příslušenství 10 000
FŽP/ZŽP/014682/2012 Krhanice (00232025) Benešov Výsadba izolační zeleně v obci Krhanice 122 275
FŽP/ZŽP/014794/2012 MICHAL BENEŠ PŘÍBRAM MED BENEŠÁK 10 000
FŽP/ZŽP/014921/2012 Hlásná Třebaň (00233234) Beroun Obnova aleje - II.etapa 74 500
FŽP/ZŽP/014931/2012 Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Pečky (61884367) Kolín Pečky proti varoáze 10 000
FŽP/ZŽP/014943/2012 Hana Cháberová Kolín Redukce reztoče varoa destructor u včelstev 10 000
FŽP/ZŽP/014950/2012 Jan Chábera Kolín Zakoupení nástavkových úlů pro včelstva 10 000
FŽP/ZŽP/014958/2012 ZŠ a MŠ Cítov, okres Mělník (71009981) Mělník Enviromentální výchova v naší školní zahradě 40 000
FŽP/ZŽP/014980/2012 EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií (62994638) Nymburk Výukový program "Biodiverzita planety Země" 42 750
FŽP/ZŽP/015002/2012 Hudlice (00233285) Beroun II.Etapa výsadby zeleně v okolí významného krajinného prvku "Hudlická skála" 195 000
FŽP/ZŽP/015005/2012 Kouřim (00235482) Kolín Rozkvetlé kouřimské náměstí 67 450
FŽP/ZŽP/015030/2012 Višňová (00243507) Příbram Výsadba sbírkové aleje odrůd višní. 55 000
FŽP/ZŽP/015031/2012 DDM Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201 (00873373) Mladá Boleslav Rajská zahrada v centru města 813 073
FŽP/ZŽP/015060/2012 Nadace ARBOR VITAE (48134881) Praha - západ Obnova zámeckého parku Buková u Příbramě 1 450 000
FŽP/ZŽP/015089/2012 Pavel Flener Praha Západ Včelařství 10 000
FŽP/ZŽP/015091/2012 ZO ČSV 10305 Kladno (61895016) Kladno Podpora rozvoje včelaření v regionu 50 000
FŽP/ZŽP/015138/2012 Luboš Hradec Mladá Boleslav Zahájení včelaření 10 000
FŽP/ZŽP/015243/2012 Tereza Brzáková Nymburk Vybavení pro začínajícího včelaře 10 000
FŽP/ZŽP/015246/2012 Unhošť (00235075) Kladno Revitalizace zatrubněné části Černého potoka v centru města Unhoště 997 500
FŽP/ZŽP/015247/2012 Rostislav Lhotský Praha Západ Podpora zavčelení 10 000
FŽP/ZŽP/015251/2012 Lucie Brzáková Nymburk Vybavení pro začínajícího včelaře 10 000
FŽP/ZŽP/015252/2012 Libuše Brzáková Nymburk Vybavení pro začínajícího včelaře 10 000
FŽP/ZŽP/015265/2012 Mikulík Josef Nymburk Vybavení pro začínajícího včelaře 10 000
FŽP/ZŽP/015278/2012 Dana Nulíčková Kutná Hora Revitalizace nádrže 122 859
FŽP/ZŽP/015291/2012 Černíny (00236039) Kutná Hora Revitalizace rybníka ve Zdeslavicích. 336 003Schválené žádosti o dotaci ze SFŽPZ pro rok 2012 z poplatků za odběr podzemní vody (dle pořadí) 


Ćíslo žádosti

Název žadatele

Okres

Název projektu

Schválená dotace (Kč)

FŽP/VOD/011466/2012 Nové Strašecí (00244155) Rakovník Vodovod Nové Strašecí - řad L - Rudská 2 869 427
FŽP/VOD/014889/2012 Obecnice (00242918) Příbram Přivaděč pitné vody z vodojemu do obce 1 226 000
FŽP/VOD/012770/2012 Holubice (00241211) Praha - západ Dostavba vodovodu - II.etapa, řád A.3 303 894
FŽP/VOD/013363/2012 Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (46357009) Nymburk Skupinový vodovod Nymburk-Chotuc, DSO 01.8 - Páteřní řad VIII Jíkev - Loučeň 3 980 525
FŽP/VOD/011388/2012 Dobřichov (00235342) Kolín Vodovod Dobřichov - vodovodní řad "A" PVC o průměru 110 3 180 372
FŽP/VOD/012103/2012 Skuhrov (00233790) Beroun Veřejný vodovod v obcích Skuhrov a Drahlovice, 1.etapa 4 000 000
FŽP/VOD/011210/2012 Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. (46356967) Kutná Hora Skupinový vododvod Bernardov, Habrkovice, Sv. Mikuláš - posílení vlastních zdrojů 4 000 000
FŽP/VOD/015039/2012 Chudíř (00509124) Mladá Boleslav Kanalizace Chudíř - I. etapa 3 794 000
FŽP/VOD/011941/2012 Milovice (00239453) Nymburk Vnější kanalizace a vodovod – lokalita Třešňovka, Milovice 3 999 000
FŽP/VOD/013545/2012 Buš (00242021) Praha - západ Propojení veřejných vodovodů obcí Buš a Slapy 3 500 000
FŽP/VOD/014128/2012 Mikroregion Litavka (75113503) Beroun Mikroregion Litavka, kanalizace Zdice-Chodouň 8 000 000
FŽP/VOD/010967/2012 Čisovice (00241148) Praha - západ Dostavba kanalizace Čisovice 1.stavba-II.Etapa 3 900 000
FŽP/VOD/013005/2012 Dobříš (00242098) Příbram Splašková kanalizace v ulici Pražská, Dobříš, stoka S1 1 217 240
FŽP/VOD/012681/2012 Lázně Toušeň (00240893) Praha - východ Obnova technologie ČOV Lázně Toušeň 313 500
FŽP/VOD/014805/2012 Neumětely (00233633) Beroun II.etapa splaškové kanalizace Neumětely 1 045 000
FŽP/VOD/011842/2012 Mirošovice (00240460) Praha - východ Splašková kanalizace Mirošovice V. etapa – ulice Hlavní, stoka AB-5-2 990 000
FŽP/VOD/013270/2012 Chleby (00876071) Nymburk Odkanalizování Chleby a Draho - II. etapa 3 900 000
FŽP/VOD/014725/2012 Vrchotovy Janovice (00233005) Benešov Intenzifikace čistírny odpadních vod 4 000 000
FŽP/VOD/011963/2012 Únětice (00241792) Praha - západ Výstavba kanalizace v Úněticích 4 080 620
FŽP/VOD/014661/2012 Šetějovice (00473464) Benešov Splašková kanalizace a ČOV Dolní Rápotice 5 228 000
FŽP/VOD/011689/2012 Dolní Břežany (00241202) Praha - západ Dolní Břežany – zlepšení jakosti pitné vody – dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě a VDJ Dolní Břežany 4 000 000
FŽP/VOD/011921/2012 Bělá pod Bezdězem (00237434) Mladá Boleslav Vrchbělá - kanalizační přivaděč 9 850 000Schválené žádosti o dotaci ze SFŽPZ pro rok 2012 z převodu nevyčerpaných prostředků roku 2011 (dle pořadí) 

Ćíslo žádosti

Název žadatele

Okres

Název projektu

Schválená dotace (Kč)

FŽP/VOD/012485/2012 Všestudy (00237311) Mělník Všestudy - kanalizace, výtlak "V1" 4 000 000
FŽP/VOD/012957/2012 Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. (27236846) Rakovník Nové Strašecí ČOV - kalové hospodářství 3 083 000
FŽP/VOD/010890/2012 Žehušice (00236683) Kutná Hora Intenzifikace ČOV Žehušice - rozšíření na 1100EO - I.etapa 2 700 000
FŽP/VOD/014905/2012 Obec Nučice (00235598) Praha - východ Modernizace vodovodního řadu 180 000
FŽP/VOD/011757/2012 Kněžice (00239241) Nymburk Vodovod Dubečno - I. etapa 4 000 000
FŽP/VOD/011016/2012 Klučov (00235431) Kolín Kanalizace Klučov - Lstiboř (I. etapa, odkanalizování Lstiboře) 4 000 000
Přejít na navigaci: