Zpět na seznam

Transformace ZVHS do státních podniků Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Moravy, Povodí Odry a Lesy ČR

7.12.2010

S cílem posílit integraci správy vodních toků a integrovaného řízení vodních zdrojů v hydrologických povodích České republiky se provádí transformace Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) převedením do státních podniků Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Moravy, Povodí Odry a do státního podniku Lesy České republiky.

Dopady změn na základě zániku kompetence Zemědělské vodohospodářské správy a vzniku kompetence státních podniků Povodí nebo státního podniku Lesy České republiky ve vodoprávních řízeních a v činnosti ochrany před povodněmi jsou konkrétně a podrobně uvedeny v metodickém pokynu čj. 31501/2010-10000 a v příkazu ministra zemědělství čj. 31500/2010-10000 .


Přejít na navigaci: